MFW Fialek 


W MFW Fiałek specjalizują się w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem fuzji i przejęć, sprzedaży przedsiębiorstw, doradztwa dla funduszy private equity i venture capital oraz restrukturyzacji, a także ofert publicznych i transakcji na rynku kapitałowym 


ui 

| 

rebranding